Coroczny przegląd samochodu osobowego zawiera w sobie również element kontroli systemu klimatyzacji w samochodzie. Sprawdzane są kluczowe jej podzespoły, typu sprężarka, rury prowadzące czynnik chłodzący pod kątem szczelności, parownik umieszczony w kabinie, a także skraplacz. Wszystko pod kątem szczelności, ponieważ stosowany w instalacjach klimatyzacji samochodowej czynnik chłodniczy jest niebezpieczny dla środowiska i atmosfery. Zawiera on dużą ilość freonu, więc wypuszczenie w powietrze puszki 100mg tej substancji równa się zużyciu ponad dziesięciu tysięcy dezodorantów. Dlatego też tak dużą uwagę przykłada się dziś do tego, czy w autach sprawna jest klimatyzacja samochodowa Poznań jako jedno z wielu dużych miast w kraju posiada szeroko rozwiniętą sieć stacji diagnostycznych. Sprawdziliśmy kilka z nich pod kątem tego, czy biorą aktywny udział w sprawdzaniu systemów chłodzących wnętrze swoim klientom. Okazuje się niestety że niewiele z nich przeprowadza testy szczelności, a większość nie ma nawet podstawowego sprzętu do tego celu.