Odszkodowanie powypadkowe jest przeznaczone dla wszystkich ludzi, którzy brali udział w wypadku komunikacyjnym lub rodzinie, która straciła kogoś bliskiego w wyniku tego wypadku. Zatem, o odszkodowania komunikacyjne może ubiegać się każdy użytkownik samochodu, który uległ zniszczeniu w trakcie jakiejkolwiek kolizji lub został całkowicie zniszczony oraz osoba, która w jakimś stopniu doznała uszczerbku na zdrowiu i jest z tego tytułu poszkodowana. Jednym słowem, o odszkodowania komunikacyjne może ubiegać się każdy człowiek, który brał udział w tym nieszczęsnym zdarzeniu, jakim jest wypadek. Bardzo ważnym warunkiem do otrzymania takiego odszkodowania jest to, aby osoba poszkodowana nie była sprawcą całego zdarzenia. Cała procedura uprawniająca do otrzymania zadośćuczynienia finansowego za poniesione straty podczas wypadku jest dosyć długa. Dlatego też, czasem warto zlecić uzyskanie takiego odszkodowania firmie, która świadczy usługi w tej dziedzinie choćby przez wzgląd na nieznajomość prawa w tym kierunku przez poszkodowanego.